ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κυκλοφορική Σύνδεση στο Ζευγολατιό

Σε υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων στο Ζευγολατιό, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες κατασκευής Κυκλοφοριακής Σύνδεσης.

Πρόκειται για μια απλή περίπτωση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης (Κ.Σ.) εντός κατοικημένης περιοχής. Το πρόσωπο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πλάτη εισόδου και εξόδου μελετήθηκαν, ώστε να είναι ομαλή η κίνηση και των βαρέων οχημάτων και έγινε μελέτη απορροής ομβρίων, προς δημοτικό αύλακα. Η βαφή που χρησιμοποιήθηκε είναι ανακλαστικής ικανότητας, ειδική για διαγραμμίσεις. Η ανακλαστική ικανότητα ενισχύθηκε με τη χρήση υαλοσφαιριδίων. Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν με την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Βέλου-Βόχας και έχουν πιστοποιημένη ανακλαστικότητα και έγκριση τύπου. Για το πρατήριο εκδόθηκε Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Θύμιος Τσιλιμπάρης
Τεχνικό Γραφείο | Υπηρεσίες Μηχανικών
Εθνικής Αντίστασης 38, 3ος όροφος
Κόρινθος
τηλ | +30 27410 85795
κιν | +30 6936 689667

e.tsilimparis@gmail.com | info@tsilimparis.gr