ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νέος νόμος αυθαιρέτων - Ν.4495/2017, ΦΕΚ 167Α΄ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4495/2017, ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων τις διαδικασίες οικοδομικών αδειών και ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών. 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 14:48